microbit.org

Oficialne stránky BBC micro:bit

ucimeshardverom.sk

Slovenská veriza projektu na vzdelávanie za pomoci BBC micro:bit